Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι άμεσα επικαιροποιημένη σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 (επίσης γνωστός ως GDPR - General Data Protection Regulation), που ισχύει από την ημέρα 25 Mαΐου 2018. Σ'αυτό το έγγραφο περιγράφεται το είδος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται από το Casino2k στον ιστότοπό του με διεύθυνση www.casino2k.gr  και πως συλλέγονται και επερξεργάζονται τα προσωπικά αυτά δεδομένα.  

Πρέπει να επισημανθεί εξ αρχής ότι τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερόμενου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα) δεν διαβιβάζονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους.

Τρόποι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον εν λόγω Νόμο σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα του προσωπικού σας χαρακτήρα που μας παρέχετε θα επεξεργάζονται στο πλαίσιο της πλήρους τήρησης του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της ορθότητας, της διαφάνειας, για σκοπούς συγκεκριμένουςκαι καταλλήλως οριοθετημένους, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας που παρέχουν οι τρέχουσες τεχνολογίες πληροφορικής για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, μετάδοσης, τροποποίησης ή ακύρωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εμάς, τα οποία παρέχονται από το χρήστη εθελοντικά και μετά από ρητή συγκατάθεση για αποδοχή αυτού του εγγράφου, είναι: 

 1. Όνομα χρήστη
 2. Διεύθυνση email

Τα προαναφερόμενα στοιχεία επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται ειδικά:

 • στον ιστότοπο www.casino2k.gr με μοναδικό σκοπό την αποστολή περιοδικών ανακοινώσεων μέσω email, ακόμη και εμπορικού περιεχομένου, για να παρουσιάσουμε προϊόντα και υπηρεσίες δικές μας και τρίτων, χωρίς να μεταδώσουμε, όμως, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.   
 • στον ιστότοπο  www.casino2k.gr, για όσους αποφασίζουν αυτόνομα να αφήσουν ένα σχόλιο σε ένα άρθρο που δημοσιεύεται στον ιστότοπο, προκειμένου να λαμβάνουν μέσω email τις μελλοντικές απαντήσεις στο σχόλιο τους. 

Και στις δύο περιπτώσεις τα δεδομένα δεν επεξεργάζονται αυτόματα αλλά είναι μόνο απαραίτητα για σωστή επικοινωνία. 

Ένας άλλος τύπος προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, αν και ανώνυμα, και που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ενοτήτων του site και για την ανώνυμη ανάλυση της πρόσβασης στον ιστότοπο, είναι τα cookies. 

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούνται και τη χρήση τους, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα με τίτλο «Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies».

Η συναίνεση παρέχεται από το χρήστη όταν αποστέλλει τα προσωπικά του δεδομένα επιλέγοντας συγκεκριμμένα το τετραγωνίδιο αποδοχής αυτού του εγγράφου. 

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν μόνο για την απαραίτητη περίοδο, δηλαδή έως ότου ο ενδιαφερόμενος αποφασίσει να ζητήσει την ακύρωση ή την ανάκληση της συναίνεσης, είτε αυτοτελώς είτε με την αποστολή γραπτής επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι στην ιστοσελίδα ή μέσω της διεύθυνσης email [email protected].

Εάν ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι αυτό το έγγραφο παραβιάζει όλα τα δικαιώματα του ή μέρος αυτών, παρακαλούμε να μας το αναφέρει. Είναι επίσης δικαίωμα του να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (http://www.dpa.gr/) ή σε ισοδύναμο εποπτικό όργανο για να προβεί σε καταγγελία. 

Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους

Ο Κανονισμός ΕΕ 2016/679 ορίζει ρητά τα δικαιώματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. 

Όσον αφορά, ειδικότερα, την ιστοσελίδα  www.casino2k.gr , το Casino2K, βάσει των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, εγγυάται στον ενδιαφερόμενο:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα. 
 • Δικαίωμα να γνωρίζει τους σκοπούς και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επεξεργασία. 
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών του δεδομένων. 
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»).
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο σε περίπτωση διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων. 
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων.
 • Δικαίωμα αντίταξης επεξεργασίας δεδομένων, ιδίως για άμεση εμπορική προώθηση. 

 Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Cookies

Τι είναι τα cookies

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που περιέχει έναν ορισμένο αριθμό πληροφοριών που ανταλάσσονται μεταξύ ενος ιστότοπου και του περιηγητή ιστοσελίδων και χρησιμοποιείται από το  Casino2K για:

 • να αποθηκεύσει στη μνήμη τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της πλοήγησης εντός του ιστότοπου. 
 • να επιτρέπει τις λειτουργίες επαλήθευσης ταυτότητας  (log-in e log-out).
 • να επιτρέψει την εξακολούθηση  της διαδικασίας περιήγησης. 
 • την ανάλυση των προσβάσεων στο ιστότοπο μέσω της υπηρεσίας Google Analytics σε ανώνυμη λειττουργία, στην οποία καλύπτεται σημαντικό μέρος της διεύθυνσης IP σας. 

Το Casino2K χρησιμοποιεί μόνο τεχνικά cookies και cookies για ανώνυμη στατιστική ανάλυση που παρέχονται από τη Google Inc. μέσω της υπηρεσίας Google Analytics.

Google Analytics με ανώνυμη διεύθυνση IP (Google Inc.)

Η Google Analytics είναι μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. που χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται για τον εντοπισμό και τον έλεγχο της χρήσης του ιστότοπου. Αυτή η ένταξη του Google Analytics στον ιστότοπο www.casino2k.gr καθιστά ανώνυμη τη διεύθυνση σας IP. Η ανωνυμία λειτουργεί μειώνοντας τη διεύθυνση IP των χρηστών εντός των συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου GoogleOpt-Out - Αποκλεισμός των cookies από την  Google Analytics).

Επιλογές σχετικά με τη χρήση των cookies από τον ιστότοπο μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.  

Η παροχή όλων των cookies μπορεί να απενεργοποιηθεί προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι ορισμένες λειτουργίες του Casino2K δεν θα είναι διαθέσιμες εάν απενεργοποιηθούν τα cookies. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικές ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση των cookies. Παρακάτω προτείνουμε συνδέσμους με οδηγίες για τα πιο κοινά προγράμματα περιήγησης. 

Για επιτραπέζιους υπολογιστές:

Για κινητές συσκευές:

 Για μια επισκόπηση των πληροφοριών και για την απενεργοποίηση των cookies ανάλυσης τρίτων κατευθείαν από το πρόγραμμα περιήγησής σας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα: www.youronlinechoices.com

Δοκιμάστε το τώρα
Curse of the werewolf